Milan Konjovic 73x60cm, „Cvece“, 1931. godina, ulje na platnu, plava faza, znacajno kulturno dobro

 

Pedja Milosavljevic 89x116cm, „Dubrovnik“, 1979. godina, ulje na platnu, svojstvo kulturnog dobra