Mihajlo Đoković TIKALO rođen je 1. januara 1941. godine u Čačku. Osnovnu i srednju školu završio je u rodnom gradu. Kuriozitet je to što Tikala, kao mladića crtanje nije interesovalo u tolikoj meri, njegov prvi crtež pojavio se tek u sedmom razredu gimnazije u svesci iz matematike. Već na njegovim najstarijim sačuvanim crtežima ogleda se Tikalov nemirni temperamnt, mašta i ironija. Nakon srednje škole završio je Akademiju likovnih umetnosti u Beogradu gde i danas živi i radi. Član je ULUS-a.Za sebe kaže da je izraziti nostalgičar i samotnjak, ali i nepatvoreni hedonista i optimista.Na širem, evropskom planu slikarstvo Mihaila Đokovića Tikala može se podvesti pod novi nadrealizam. On spada u onu formaciju umetnika koji su, u okviru klasične slike, od prirode pozajmljivali samo pojedine detalje, da bi sebi, a i posmatraču, obezbedili sigurniju tačku oslonca. Međutim, pravi prostor njegovog interesovanja i kreativnog pražnjenja biće slobodno putovanje mašte neispitanim prostranstvima podsvesti, dakle, ezoterija.

Prodate slike: