Mersad Berber


Mersad Berber rodio se 01.01.1940. godine u Bosanskom Petrovcu, u Bosni i Hercegovini.Slikarstvo je diplomirao na Akademiji likovnih umjetnosti (ALU) u Ljubljani 1963. godine, u klasi profesora Maksima Sedeja. Postdiplomske studije grafike, kod profesora Rike Debenjaka, na ALU u Ljubljani, dovršava 1965. godine. Započevši s 1966. godinom pa do danas, dobio je pedesetak umjetničkih nagrada, među kojima su i nagrade gradova Banja Luke i Sarajeva, više nagrada u Zagrebu, Beogradu i Rijeci, te značajne nagrade u Dubrovniku, Trstu. Medju svetske važne nagrade nezaobilazno treba izdvojiti one u Sao Paolu, Alessandriji, Firenzi, Tokiju, Monte Carlu (Nagrada ICOM-a, 1978. godine), Madridu, Leipzigu, Varni, Krakowu (Trijenale 1997. godine).Od 1992. godine živi i radi u Zagrebu.Mersad Berber umro je 07.10.2012. g. u Zagrebu.

Mersad Berber slikar


Mersad Berber – Prodate slike: