Pedja Milosavljevic


Predrag Milosavljević je rođen 4. februara 1908. u Lužnicama kod Kragujevca u učiteljskoj porodici. Posle rata od 1919. do 1926. Peđa ide u gimnaziju u Skoplju gde mu je otac sa službom. U Skoplju mu je profesor crtanja slikar Hristifor Crnilović koji je kod mladog Predraga razvio ljubav ka likovnoj umetnosti. U periodu od 1926. do 1929. godine Peđa Milosavljević sa porodicom živi u Beogradu gde završava gimnaziju i 1927. godine se upisuje na Pravni fakultet u Beogradu. Paralelno sa studijama prava, pohađa slikarsku školu Jovana Bijelića koji je bio porodični prijatelj i tamo se druži sa Đorđem Popovićem, Pavlom Vasićem i Danicom Antić takođe polaznicima Bijelićeve slikarske škole.Prvi put izlaže 1929. godine na II jesenjoj izložbi beogradskih umetnika.Kada je 1933. godine diplomirao na Pravnom fakultetu u Subotici zapošljava se u Ministarstvu inostranih poslova. U diplomatskoj službi je bio u periodu 1933-1947. Od 1947. do 1950. radi u Komitetu za kulturu i umetnost Vlade SFRJ za međunarodnu razmenu.Za dopisnog člana Srpske akademije nauka i umetnosti izabran je 1972., a za redovnog 1976.Zajedno sa svojim kolegama Petrom Palavičinijem i Brankom Popovićem, Jovan Bijelić je 1926. godine formirao grupu „Oblik“ kome pristupaju: Petar Dobrović, Živorad Nastasijević, Toma Rosandić, Veljko Stanojević, Sreten Stojanović, Sava Šumanović i Marino Tartalja kao članovi osnivači, a kasnije ovoj grupi pristupaju: Ignjat Job, Zora Petrović, Ivan Radović, Mate Razmilović, Risto Stijović, arhitekt Dragiša Brašovan. Ova grupu su sačinjavali već afirmisani likovni umetnici. Pravila grupe su doneta na sednici od 8. novembra 1930. godine a Ministarstvo unutrašnjih poslova ih je potvrdilo 20. jul 1932. godine.Iako formalno nije bio član grupe „Oblik“ Peđa Milosavljević je sa njima izlagao. Preminuo je 25. januara 1987 u Beogradu.

Pedja Milosavljevic slikar