Aleksandar Cvetković rođen je 1947. godine u Aleksincu.Akademiju Likovnih umetnosti završio je u Beogradu na odseku slikarstva, kao i postdiplomske studije 1975 godine. Priredio je šesdeset samostalnih izložbi i učestvovao na više likovnih manifestacija.Dobitnik je većeg broja nagrada iz oblasti slikarstva i crteža. Pored ostalog, nosilac je nagrade za slikarstvo na 18. Oktobarskom salonu u Beogradu (1977.), nagrade Zlatna paleta za slikarstvo (1985.), nagrade za slikarstvo na 20. )ktobarskom salonu (1988.), nagrade Politika iz fonda Vladislava Ribnikara za likovno stvaralastvo(1990.). Živi i radi u Beogradu i u selu Šumarak, Deliblatska peščara.