Zoran Vuković rodjen 27. jula 1947.godine u Somboru, bio je srpski slikar i profesor Fakulteta likovnih umetnosti Univerziteta umetnosti u Beogradu. Studirao je slikarstvo na Akademiji likovnih umetnosti u Beogradu od 1969. do 1974. godine u klasi prof. Stojana Ćelića. Magistrirao je kod istog profesora 1977, a 1978. je izabran za asistenta za predmete slikanje i crtanje. Na tom fakultetu je prošao sva univerzitetska zvanja i 1995. je postao redovni profesor.

Kao stipendista Britanskog saveta boravio je u Londonu od 1980. do 1981, gde je završio poslemagistarske studije slikarstva i grafike na Umetničkoj školi Sent Martin. Kao gostujući profesor predavao je na State University of New York u Olbaniju (SAD, 1989) i na Heriot-Vot univerzitetu u Edinburgu (Velika Britanija) 1992. godine.
Bio je prodekan Fakulteta likovnih umetnosti od 1987. do 1992, prorektor Univerziteta umetnosti u Beogradu od 1997. do 2000, dekan Fakulteta likovnih umetnosti u Beogradu od 2010. godine.

Izlaže od 1972. godine. Priredio je 35 samostalnih izložbi u zemlji i inostranstvu i učestvovao na više od 300 grupnih izložbi u zemlji i inostranstvu.
Od 1975. bio je član, a od 1987. do 1992. godine predsednik Udruženja likovnih umetnika Srbije.
Preminuo je 15. marta 2011.godine u Beogradu.

Postovani ukoliko ste zainteresovani za kupovinu slika ili su Vam potrebne informacije o slici molimo Vas popunite kontakt formu i u sto kracem roku kontaktiracemo Vas