Slika Šandor Šlajf 80*60cm „Model“, ulje na platnu 30% popust, sa 1100EUR na 770EUR!!!

galerija slika Sandor Slajf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika Jadran Đukić 70*50cm „Planinski potok u snegu“ ulje na platnu 30% popust, sa 390EUR na 270EUR!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika Dušan Mikonjić 60*90cm „Beograd“ ulje na platnu 30% popust, sa 580EUR na 400EUR!!!

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika Ilija Kolarić 70*150cm „Cveće“ ulje na platnu 30% popust, sa 1100EUR na 770EUR!!!

 

 

 

 

 

 

Slika Dragan Ojdanić 105*115cm „Planinsko selo“ ulje na platnu 30% popust, sa 1400EUR na 980EUR!!!