Zoran Krulj

Naziv slike: Simboli
Tehnika: ulje na platnu
Dimenzija: 50*58cm
Period nastanka: 1996. godina
Opis: Zoran Krulj je prepoznatljiv po morskim slikama, no ova slika prelazi u drugu njegovu dimenziju, dimenziju nedosanjanih carstava dvosmislenosti, u kojem anegdotsko prerasta u realno a tradicionalno u groteksno. Na Kruljevim slikama kompozicioni je i svetlosni sklad, između arhitektonskih elemenata, simbola i ljudi. Na ovoj slici je predstavljen ograničen prostor, prostor koji treba napustiti, ograde koje treba srušiti i osloboditi se inače ostajemo zarobljeni i pretvaramo se u skup geometrijskih elemenata, koji gube skladnost i raspadaju se.

Estimacija dela: LOW _________eur, HIGH ___________eur
Oštećenja:
Kolekcija: